Raport.

BDF SA (3/2018) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Spółki BDF S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13.01.2018 r. Spółka podpisała umowę o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy ze spółką Salwix sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi („Autoryzowany Doradca"). Na mocy wskazanej umowy Autoryzowany Doradca będzie współdziałał z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzał w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Spółki w alternatywnym systemie obrotu.
Emitent informuje, że zawarł umowę z Autoryzowanym Doradcą w wykonaniu obowiązku nałożonego przez Uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych nr 1488/2017 z dn. 13 grudnia 2017r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9) i 10) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:BDF SA
ISIN:PLVGRP000019
NIP:8262179932
EKD: 61,20 działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
Adres: ul. Puławska 538 02-884 Warszawa
Telefon:+48 22 6465324
www:www.v-group.pl
Komentarze o spółce BDF
2018-04-10 08:23:58
Zeet
Firma krzak od września 2016 próbuję bezskutecznie odzyskać należności wynikające z zobowiązań firmy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649