Raport.

BBI DEVELOPMENT SA (36/2018) Zawarcie istotnej umowy najmu powierzchni biurowej w projekcie ,,Centrum Marszałkowska" (dawny Sezam) z firmą Hays Poland Sp. z o.o.

Zarząd BBI Development S.A. (dalej: ,,Emitent") informuje, że w dniu 3 sierpnia 2018 roku spółka współkontrolowana przez Emitenta - Zarządzanie Sezam Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nowy Sezam Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej: ,,Nowy Sezam") zawarła umowę najmu na podstawie której, Nowy Sezam zobowiązała się wynająć renomowanej firmie HAYS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zajmującej się doradztwem personalnym i rekrutacją specjalistyczną, należącą do międzynarodowej grupy HAYS plc (dalej: "Najemca"), powierzchnię biurową, miejsca parkingowe oraz powierzchnię pod logo Najemcy w realizowanym wspólnie z WSS Społem Śródmieście przez Nowy Sezam budynku "Centrum Marszałkowska", który znajduje się w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 126/134.
Na podstawie przedmiotowej Umowy Nowy Sezam zobowiązał się oddać w najem Najemcy pomieszczenia biurowe zlokalizowane realizowanym budynku, odpowiednią powierzchnię wspólną budynku, a także siedem miejsc parkingowych oraz powierzchnię pod logo Najemcy na dachu budynku. Łączna powierzchnia objęta najmem (bez miejsc parkingowych) wynosić będzie ok. 2.305 m2, co stanowi dwa piętra powierzchni biurowej w budynku "Centrum Marszałkowska".
Miesięczny czynsz najmu ustalony przez strony nie odbiega od rynkowych stawek czynszu powszechnie stosowanych dla obiektów o standardzie i lokalizacji zbliżonych do realizowanego budynku "Centrum Marszałkowska".
Okres najmu został oznaczony na 5 lat, począwszy od dnia rozpoczęcia przez Najemcę działalności w budynku, co planowane jest na 1 grudnia 2018 roku.
Umowa przewiduje zwolnienia czynszowe i nakłady na adaptację powierzchni, których wysokość nie odbiega od standardów rynkowych.
Ponadto umowa zawiera także szczegółowe postanowienia (nie odbiegające od warunków umownych powszechnie stosowanych w umowach najmu dla obiektów o podobnym standardzie), dotyczące standardu wykończenia pomieszczeń, usług eksploatacyjnych świadczonych na rzecz Najemcy i opłat z ich tytułu, warunków utrzymania oraz naprawy pomieszczeń, kar umownych w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy itp.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:BBI Development SA
ISIN:PLNFI1200018
NIP:526-10-22-256
EKD: 65.23 pośrednictwo finansowe
Adres: ul. Emilii Plater 28, Warsaw Corporate Center 00-688 Warszawa
Telefon:+48 22 6303388
www:www.bbidevelopment.pl
Kalendarium raportów
2021-09-29Raport półroczny
2021-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BBI DEVELOPMENT
2021-09-24 23-09-59
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor