Raport.

BBI DEVELOPMENT SA (35/2018) Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji BBI Development S.A. wykonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Prezesa Zarządu).

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd BBI Development S.A. informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2018 roku otrzymał od Pana Michała Skotnickiego - Prezesa Zarządu, Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Załącznik:
Zawiadomienie na podstawie Art. 19 Rozporządzenia MAR
Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Strona 1 z 2
  Warszawa, dnia 1 sierpnia 2018 roku

  Do:
  1. BBI Development S.A.
  2. Komisja Nadzoru Finansowego

  Zawiadamiający:
  Michał Skotnicki – Prezes Zarządu BBI Development S .A.

  ZAWIADOMIENIE
  NA PODSTAWIE ART. 19 ROZPORZĄDZENIA MAR
  1. Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blis ko z nią związanej
  a) Imię i Nazwisko / Nazwa MICHAŁ SKOTNICKI
  2. Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status PREZES ZARZĄDU BBI DEVELOPMENT S.A.
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana ZAWIADOMIENIE PIERWOTNE
  3. Dane emitenta
  a) Nazwa BBI DEVELOPMENT S.A.
  b) LEI 259400CF6F57X2SKBR88
  4. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubryk
  ę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju
  transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu finansowego, rodzaj
  instrumentu Kod identyfikacyjny Akcje BBI Development S.A. o kodzie ISIN PLNFI12000
  18
  b) Rodzaj transakcji nabycie
  c) Cena i wolumen
  CENA (w PLN) WOLUMEN
  0,55 5.055
  0,55 2.000
  0,55 4.444
  0,55 49.171
  0,55 3.000
  0,55 19.096
  0,55 10.000
  0,55 2.234
  0,55 2.000
  0,55 3.000
  d)
  Informacje zbiorcze:
  — Łączny wolumen
  — Cena
  ŚREDNIA CENA TRANSAKCJI ŁĄCZNY WOLUMEN 0,55 100.000
  e) Data transakcji 2018-07-30
  f) MIEJSCE TRANSAKCJI XWAR  Strona 2 z 2
  ZAWIADOMIENIE
  NA PODSTAWIE ART. 19 ROZPORZĄDZENIA MAR
  1. Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blis ko z nią związanej
  a) Imię i Nazwisko / Nazwa MICHAŁ SKOTNICKI
  2. Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status PREZES ZARZĄDU BBI DEVELOPMENT S.A.
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana ZAWIADOMIENIE PIERWOTNE
  3. Dane emitenta
  a) Nazwa BBI DEVELOPMENT S.A.
  b) LEI 259400CF6F57X2SKBR88
  4. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubryk
  ę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju
  transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu finansowego, rodzaj
  instrumentu Kod identyfikacyjny Akcje BBI Development S.A. o kodzie ISIN PLNFI12000
  18
  b) Rodzaj transakcji nabycie
  c) Cena i wolumen
  CENA (w PLN) WOLUMEN
  0,58 3.000
  0,58 5.000
  0,58 2.000
  0,58 3.989
  0,58 6.000
  0,58 16.860
  0,58 19
  0,58 2.000
  0,58 4.000
  0,58 14.039
  0,58 3.000
  0,58 10.000
  0,58 1.702
  0,58 2.000
  0,58 900
  0,58 4.000
  0,58 10.000
  0,58 4.491
  0,58 3.000
  0,58 4.000
  d)
  Informacje zbiorcze:
  — Łączny wolumen
  — Cena
  ŚREDNIA CENA TRANSAKCJI ŁĄCZNY WOLUMEN 0,58 100.000
  e) Data transakcji 2018-07-31
  f) MIEJSCE TRANSAKCJI XWAR  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:BBI Development SA
ISIN:PLNFI1200018
NIP:526-10-22-256
EKD: 65.23 pośrednictwo finansowe
Adres: ul. Emilii Plater 28, Warsaw Corporate Center 00-688 Warszawa
Telefon:+48 22 6303388
www:www.bbidevelopment.pl
Kalendarium raportów
2021-09-29Raport półroczny
2021-11-26Raport za III kwartał
2021-09-29Raport półroczny
2021-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BBI DEVELOPMENT
2021-08-04 20-08-07
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor