Raport.

BANK ZACHODNI WBK SA (33/2018) Rating Fitch dla programu emisji euroobligacji (program EMTN) Banku Zachodniego WBK S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2018 z dnia 30 maja 2018, Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2018 agencja ratingowa Fitch przyznała rating (link do noty prasowej: https://www.fitchratings.com/site/pr/10042763) dla programu emisji euroobligacji Banku ("program EMTN").
Niezabezpieczony dług emitowany w ramach programu EMTN (Senior Notes) otrzymał rating ‘BBB+', a dług krótkoterminowy rating ‘F2'. Jednocześnie, planowana emisja długu niezabezpieczonego otrzymała oczekiwany rating na poziomie ‘BBB+(EXP)'.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bank Zachodni WBK SA
ISIN:PLBZ00000044
NIP:896-000-56-73
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: Rynek 9/11 50-950 Wrocław
Telefon:+48 61 8564900
www:www.bzwbk.pl
gpwlink:bz-wbk.gpwlink.pl
Komentarze o spółce BANK ZACHODNI WBK
2019-03-24 03-03-35
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649