Raport.

BANK ZACHODNI WBK SA (32/2018) Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank"), informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2018 r. otrzymał pismo, w którym Komisja Nadzoru Finansowego ("KNF") informuje o przeprowadzonym przeglądzie adekwatności wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym. W wyniku przeglądu, KNF stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające uchylenie lub zmianę decyzji KNF z dnia 4 października 2016 r. dotyczącą m. in. zidentyfikowania Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym w brzmieniu ustalonym decyzją KNF z dnia 19 grudnia 2017 r., o których Bank informował w raportach bieżących nr 34/2016 z dnia 12 października 2016 r. oraz nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.
Nałożony na Bank bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym wynosi 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ("CRR").
Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bank Zachodni WBK SA
ISIN:PLBZ00000044
NIP:896-000-56-73
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: Rynek 9/11 50-950 Wrocław
Telefon:+48 61 8564900
www:www.bzwbk.pl
Komentarze o spółce BANK ZACHODNI WBK
2021-09-21 06-09-15
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor