Raport.

BANK ZACHODNI WBK SA (30/2018) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Bank Zachodni WBK S.A. akcji DB Securities S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r., Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank") informuje, że dzisiaj, tj. w dniu 31 lipca 2018 r. powziął informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego ("KNF") decyzji stwierdzającej brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Bank Zachodni WBK S.A. 100% akcji DB Securities S.A.
KNF ustaliła, że nabycie akcji DB Securities S.A. powinno nastąpić do dnia 9 listopada 2018 r.
Jednocześnie Bank informuje, że wskazana wyżej decyzja KNF jest jednym z warunków niezbędnych do przeprowadzenia transakcji nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. przez Bank.
Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bank Zachodni WBK SA
ISIN:PLBZ00000044
NIP:896-000-56-73
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: Rynek 9/11 50-950 Wrocław
Telefon:+48 61 8564900
www:www.bzwbk.pl
Komentarze o spółce BANK ZACHODNI WBK
2021-07-29 04-07-04
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor