Raport.

BANK ZACHODNI WBK SA (29/2018) Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na podział Deutsche Bank Polska S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r., Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank") informuje, że dzisiaj, tj. w dniu 17 lipca 2018 r. powziął informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego ("KNF") decyzji zezwalającej na podział Deutsche Bank Polska S.A. ("DBPL") przez wydzielenie części majątku DBPL do Banku w zamian za akcje Banku emitowane dla Deutsche Bank AG.
Jednocześnie Bank informuje, że wskazana wyżej decyzja KNF stanowi warunek niezbędny do przeprowadzenia transakcji nabycia wydzielonej części DBPL przez Bank.
Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bank Zachodni WBK SA
ISIN:PLBZ00000044
NIP:896-000-56-73
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: Rynek 9/11 50-950 Wrocław
Telefon:+48 61 8564900
www:www.bzwbk.pl
Komentarze o spółce BANK ZACHODNI WBK
2019-05-22 18-05-33
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649