Raport.

BANK ZACHODNI WBK SA (8/2018) Podjęcie uchwały przez Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. o zamiarze utworzenia banku hipotecznego.

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 7 marca 2018 roku podjął uchwałę o zamiarze utworzenia banku hipotecznego w strukturach grupy Banku, pod nazwą BZ WBK Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank Hipoteczny"). Kapitał zakładowy Banku Hipotecznego będzie wynosił 22.000.000 złotych. Jedynym akcjonariuszem Banku Hipotecznego będzie Bank.
Bank Hipoteczny będzie:
- specjalizował się w obsłudze mieszkaniowych kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych,
- nabywał wierzytelności z tytułu mieszkaniowych kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych do swojego portfela w oparciu o strategiczną współpracę z Bankiem,
- emitował hipoteczne listy zastawne.
Bank w związku z utworzeniem Banku Hipotecznego uzyska stabilne, długoterminowe źródło finansowania dla kredytów hipotecznych Banku, w postaci hipotecznych listów zastawnych. Utworzenie Banku Hipotecznego przyczyni się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa Grupy Kapitałowej Banku, a pośrednio może przyczynić się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa całego sektora bankowego.
Utworzenie Banku Hipotecznego wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej Banku oraz uzyskania przez Bank zgód regulacyjnych, tj. zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego na: (i) utworzenie Banku Hipotecznego oraz (ii) rozpoczęcie działalności przez Bank Hipoteczny.
O uzyskaniu wskazanych wyżej zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego, Bank poinformuje w odrębnych raportach.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bank Zachodni WBK SA
ISIN:PLBZ00000044
NIP:896-000-56-73
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: Rynek 9/11 50-950 Wrocław
Telefon:+48 61 8564900
www:www.bzwbk.pl
Komentarze o spółce BANK ZACHODNI WBK
2020-05-29 08-05-50
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649