Raport.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (1/2018) Decyzja KNF o zaliczeniu części zysku netto za półrocze 2017 do kapitału podstawowego Tier I

Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, iż powziął informację z Komisji Nadzoru Finansowego (Komisja) o decyzji z dnia 10 stycznia 2018 r., na mocy której Komisja zezwoliła na zaliczenie części zysku za pierwsze półrocze 2017 roku w kwocie 11 214 347,97 ( słownie: jedenastu milionów dwieście czternastu tysięcy trzystu czterdziestu siedmiu złotych dziewięćdziesięciu siedmiu groszy) do kapitału podstawowego Tier 1, o co Bank wnioskował do Komisji w grudniu 2017 r.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bank Ochrony Środowiska SA
ISIN:PLBOS0000019
NIP:527-020-33-13
EKD: 64.19 pozostałe pośrednictwo pieniężne
Adres: ul. Żelazna 32 00-832 Warszawa
Telefon:+48 22 8508720
www:www.bosbank.pl
Kalendarium raportów
2019-11-14Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BANK OCHRONY ŚROD...
2019-09-17 16-09-36
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649