Raport.

BANK MILLENNIUM SA (15/2018) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o uchyleniu decyzji identyfikującej Bank Millennium S.A. jako inną instytucję o znaczeniu systemowym i nakładającą na Bank bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") - w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2016 z dnia 10 października 2016 r. - informuje, że powziął informację z komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego ("Komisja") z dnia 31 lipca 2018 r., udostępnionego na stronie internetowej Komisji, iż w wyniku przeglądu, dokonanego przez Komisję w trybie art. 46 ust. 1 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym i po zasięgnięciu opinii Komitetu Stabilności Finansowej, Komisja jednogłośnie uchyliła decyzję z dnia 4 października 2016 r. identyfikującą Bank jako inną instytucję o znaczeniu systemowym i nakładającą na Bank bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bank Millennium SA
ISIN:PLBIG0000016
NIP:526-02-12-931
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Stanisława Żaryna 2 A 02-593 Warszawa
Telefon:+48 22 5981110
www:www.bankmillennium.pl
Kalendarium raportów
2021-10-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BANK MILLENNIUM
2018-02-28 01:57:25
ObserwatorPrawny
Zadziwiające , że bank który nie stosował się do wytycznych KNF podczas bumu kredytowego 2006-2008. Nie respektował Rekomendacji S do prawidłowego badania zdolności czym robił dokładnie to co zrobiły Banki w Ameryce i spowodowały kryzys.
Bank wypisuje , że postępował zgodnie zpra wam co jest nieprawdą.
1. Posiada 6 klauzul Prawomocnie wpisane w rejestrze i te umówy wykonuje bezprawnie.
2. Przegrywa sprawy o zwrot tzw UNWW
3. UOKIK w grudniu 2017 nałożył na bank karę ponad 20 milionów za kłamstwa w odpowiedziach na reklamacje.
4. Prowadzona jest sprawa przeciwko prezesowi.
5. Bank ma już na koncie 2 unieważnienia umów pseudo frankowych i zwrotu pobrane srodki
6. W sądach jest około 10 tysięcy spraw związanych z umową kredytową i kilka tysięcy o UNWW.
7. Prokuratura prowadzi śledztwo wprowadzania klientów w błąd podczas zawierania umów. Wszystkie umowy pseudo franków mają błąd CKK iRRSO
8. Klieńci zaprzestają spłat i jest ich wielką rzesza. Bank musi wszczynać postępowania bo to on pozywa. Kredytobiorcy są już przygotowani prawnie.
9. Przeciwko pracownikom zgłaszane są zarzuty do prokuratury zkk
10. Pomimo przegranych spraw bank nie płaci i klienci ściągają kasę przez komornika.
Jest tego sporo i rośnie. Kolejne lata przyniosą to na co bank zapracował. Nie ździwię się upadkiem.
Wszystko co napisałem jest prawdą i jeśli bank widzi to inaczej ma prawo do ustosunkowania się do komentarza lub podjęcia odpowiednich kroków.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor