Raport.

BANK MILLENNIUM SA (11/2018) Złożenie wniosku do KNF o zezwolenie na utworzenie przez Bank Millennium S.A. banku hipotecznego.

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji o podjęciu prac w celu utworzenia banku hipotecznego w grupie kapitałowej (co zostało ujęte w Strategii 2020 Banku Millennium, o której Bank Millennium S.A. ("Bank") informował w raporcie bieżącym 24/2017 z dnia 30 października 2017 r. oraz w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2017 r., będącym częścią skonsolidowanego sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2017 r. opublikowanego dnia 26 lutego 2018 r. ), Zarząd Banku niniejszym informuje, iż Bank złożył w dniu dzisiejszym do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego - jako podmiotu w grupie kapitałowej Banku, którego jedynym akcjonariuszem będzie Bank - o nazwie Millennium Bank Hipoteczny z siedzibą w Warszawie ("MBH"). Bank zakłada, iż siedzibą MBH będzie Warszawa, zaś kapitał zakładowy MBH wyniesie 40.000.000 zł i będzie składać się z 40.000.000 imiennych akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł każda, objętych przez Bank. Kapitał zakładowy MBH zostanie pokryty gotówką. Akcje zostaną objęte po cenie emisyjnej 3 zł za jedną akcję. Sprawa utworzenia MBH została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Banku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bank Millennium SA
ISIN:PLBIG0000016
NIP:526-02-12-931
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Stanisława Żaryna 2 A 02-593 Warszawa
Telefon:+48 22 5981110
www:www.bankmillennium.pl
Kalendarium raportów
2019-07-26Raport półroczny
2019-10-28Raport za III kwartał
2019-07-29Raport półroczny
2019-07-29Raport półroczny
Komentarze o spółce BANK MILLENNIUM
2018-02-28 01:57:25
ObserwatorPrawny
Zadziwiające , że bank który nie stosował się do wytycznych KNF podczas bumu kredytowego 2006-2008. Nie respektował Rekomendacji S do prawidłowego badania zdolności czym robił dokładnie to co zrobiły Banki w Ameryce i spowodowały kryzys.
Bank wypisuje , że postępował zgodnie zpra wam co jest nieprawdą.
1. Posiada 6 klauzul Prawomocnie wpisane w rejestrze i te umówy wykonuje bezprawnie.
2. Przegrywa sprawy o zwrot tzw UNWW
3. UOKIK w grudniu 2017 nałożył na bank karę ponad 20 milionów za kłamstwa w odpowiedziach na reklamacje.
4. Prowadzona jest sprawa przeciwko prezesowi.
5. Bank ma już na koncie 2 unieważnienia umów pseudo frankowych i zwrotu pobrane srodki
6. W sądach jest około 10 tysięcy spraw związanych z umową kredytową i kilka tysięcy o UNWW.
7. Prokuratura prowadzi śledztwo wprowadzania klientów w błąd podczas zawierania umów. Wszystkie umowy pseudo franków mają błąd CKK iRRSO
8. Klieńci zaprzestają spłat i jest ich wielką rzesza. Bank musi wszczynać postępowania bo to on pozywa. Kredytobiorcy są już przygotowani prawnie.
9. Przeciwko pracownikom zgłaszane są zarzuty do prokuratury zkk
10. Pomimo przegranych spraw bank nie płaci i klienci ściągają kasę przez komornika.
Jest tego sporo i rośnie. Kolejne lata przyniosą to na co bank zapracował. Nie ździwię się upadkiem.
Wszystko co napisałem jest prawdą i jeśli bank widzi to inaczej ma prawo do ustosunkowania się do komentarza lub podjęcia odpowiednich kroków.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649