Raport.

BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (47/2018) Informacja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2017, z dnia 29 grudnia 2017 roku, Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ("Bank") informuje, że otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego ("Komisja") informujące o przeprowadzeniu przez Komisję przeglądu adekwatności wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym dla Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
W rezultacie przeglądu Komisja stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające uchylenie lub zmianę decyzji Komisji z dnia 4 października 2016 roku, w brzmieniu ustalonym decyzją Komisji z dnia 19 grudnia 2017 roku.
Oznacza to, że pozostaje w mocy decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie nałożenia na Bank (na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013).
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bank BGŻ BNP Paribas SA
ISIN:PLBGZ0000010
NIP:5261008546
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa
Telefon:+48 22 8604000
www:www.bgzbnpparibas.pl
Komentarze o spółce BANK BGŻ BNP PARI...
2021-09-24 22-09-54
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor