Raport.

BALTICON SA (14/2019) Raport miesięczny za lipiec 2019

Zarząd Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdańsku, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2019.
Raport zawiera:
I. Wyniki finansowe Emitenta za czerwiec 2019.
II. Zestawienie raportów EBI i ESPI opublikowanych przez Emitenta w lipcu 2019.
III. Kalendarz inwestora na sierpień 2019.
I.
RZiS - wybrane pozycje
Narastająco_________________________01-06/2019[PLN]__01-06/2018[PLN]__Dynamika
Przychody ze sprzedaży________________84 181 664________74 784 975________113%
Zysk/strata ze sprzedaży_________________1 188 946_________2 961 024________40%
Zysk/strata z działalności operacyjnej____1 415 214_________2 623 639________54%
Zysk/strata brutto________________________1 191 208_________1 987 135________60%
EBITDA___________________________________5 940 547_________5 787 230_______103%
II.
W okresie objętym niniejszym raportem spółka Balticon S.A. opublikowała raporty EBI:
1) EBI 13/2019 bieżący w dniu 2019-07-14 – Raport miesięczny za czerwiec 2019.
W okresie objętym niniejszym raportem spółka Balticon S.A. opublikowała raporty ESPI:
1) ESPI 8/2019 bieżący w dniu 2019-07-12 – Planowane połączenie spółki Balticon Contenedores S.L. ze spółkami Balticon Depot sp. z o.o. oraz spółką Balticon Service sp. z o.o. (decyzje Walnego Zgromadzenia Balticon Contenedores S.L.).
III.
We wrześniu Spółka planuje opublikować następujące raporty:
1) Raport miesięczny za sierpień 2019, który zostanie opublikowany do 14 września 2019 roku.
Niezależnie od powyższego Spółka będzie prowadzić dalsze działania związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich, z wykorzystaniem przewidzianych w tym zakresie kanałów kontaktu z inwestorami.
Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 listopada 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Raport miesięczny za lipiec 201 9

  Zarząd Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdańsku , przekazuje niniejszym do publicznej wiadom ości raport miesięczny
  za lipiec 201 9.

  Raport zawiera:
  I. Wyniki finansowe Emitenta za czerwiec 201 9.
  II. Zestawienie raportów EBI i ESPI opublikowanych przez Emitenta w lipcu 201 9.
  III. Kalendarz inwestora na sierpień 201 9.


  I.
  RZiS - wybrane pozycje 01 -06/2019 [PLN] 01 -06/2018 [PLN] Dynamika
  Narastająco
  Przychody ze sprzedaży 84 181 664 74 784 975 113%
  Zysk/strata ze sprzedaży 1 188 946 2 961 024 40%
  Zysk/strata z działalności operacyjnej 1 415 214 2 623 639 54%
  Zysk/strata brutto 1 191 208 1 987 135 60%
  EBITDA 5 940 547 5 787 230 103%


  II.
  W okresie objętym niniejszym raportem spółka Ba lticon S.A. opublikowała raport y EBI:
  1. EBI 13/2019 bieżący w dniu 2019 -07-14 – Raport miesięczny za czerwiec 2019 .

  W okresie objętym niniejszym raportem spółka Ba lticon S.A. opublikowała raporty ESPI :
  1. ESPI 8/2019 bieżący w dniu 2019 -07-12 – Planowane połączenie spółki Balticon Contenedores S.L. ze
  spółkami Balticon Depot sp. z o.o. oraz spółką Balticon Service sp. z o.o. (decyzje Walnego Zgromadzenia
  Balticon Contenedores S.L.) .


  III.
  We wrześniu Spółka planuje opublikować następujące raporty:
  1) Raport miesięczny za sierpień 201 9, który zostanie opublikowany do 14 września 201 9 roku.  Niezależnie od powyższego Spółka będzie prowadzić dalsze działania związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji
  inwestorskich, z wykorzystaniem przewidzianych w tym zakresie kanałów kontaktu z inwestorami.
  Podstawa prawna:
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy P apierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31
  października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect ".


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Balticon SA
ISIN:PLBLT0000013
NIP:9581639003
EKD: 49.41 transport drogowy towarów
Adres: ul. Janka Wiśniewskiego 31 81-156 Gdynia
Telefon:+48 58 6630079
www:www.balticon.pl
Komentarze o spółce BALTICON
2019-11-18 00-11-19
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649