Raport.

BALTIC CERAMICS INVESTMENTS SA (2/2018) Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2017 i 2018 rok

Zarząd Baltic Ceramics Investements S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 marca 2018 r. Spółka podpisała umowę o badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018 z firmą Doradca Auditors Sp. z o.o. (adres: Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk), wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 913.
Umowa o badanie została podpisana na podstawie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26 lutego 2018 r. o wyborze ww. podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 i 2018 rok. Wybór został dokonany na podstawie § 12 ust. 2 litera f) Statutu Spółki.
Spółka nie korzystała wcześniej z usług Doradca Auditors Sp. z o.o. przy badaniu sprawozdania finansowego.
Umowa ze spółką Doradca Auditors Sp. z o.o. została zawarta na okres związany z wykonaniem badania ww. sprawozdań finansowych Spółki.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Baltic Ceramics Investments SA
ISIN:PLINPNT00013
NIP:5252482136
EKD: 63.1 przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność portali internetowych
Adres: ul. Piękna 11/17 00-547 Warszawa
Telefon:+48 22 6290718
www:www.balticceramicsinvestments.com
Komentarze o spółce BALTIC CERAMICS IN...
2020-05-26 07-05-53
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649