Raport.

BALTIC BRIDGE SA (3/2021) Wypowiedzenie umowy przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki

Zarząd Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło oświadczenie spółki pod firmą Polscy Biegli Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000685057, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 4159) o wypowiedzeniu umowy na badania i przegląd sprawozdań finansowych Spółki w zakresie: i) badania ustawowego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, ii) przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku oraz iii) badania ustawowego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
Zgodnie z treścią otrzymanego oświadczenia powodem wypowiedzenia umowy na badania i przegląd sprawozdań finansowych Emitenta było zaistnienie nieplanowanych niedoborów zasobów kadrowych po stronie firmy audytorskiej.
Ponadto, spółka Polscy Biegli Sp. z o.o. w przekazanym wypowiedzeniu oświadczyła, że przyczyną rozwiązania umowy nie były różnice poglądów w sprawie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Baltic Bridge SA
ISIN:PLARIEL00046
NIP:796-006-96-26
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa
Telefon:+48 22 1166666
www:www.wi.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
2021-09-20Raport półroczny
Komentarze o spółce BALTIC BRIDGE
2021-09-16 18-09-07
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor