Raport.

BALTIC BRIDGE SA (25/2018) Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 13/2018 z dnia 28 marca 2018 r. o powołaniu osób nadzorujących - Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. o powołaniu Członków Rady Nad

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2018 z dnia 28 marca 2018 r. oraz raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r., w których poinformowano o powołaniu osób nadzorujących - Członków Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd spółki pod firmą Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w związku z przekazaniem Spółce ostatecznie wszystkich informacji, danych oraz oświadczeń wymaganych do przekazania przez Spółkę Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są jej akcje oraz do publicznej wiadomości,
niniejszym uzupełnia brakujące informacje dotyczące powołanych osób nadzorujących:
1. Pan Arkadiusz Stryja, powołany na Członka Rady Nadzorczej Spółki w dniu 28 marca 2018 r.,
jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ekspert w zakresie prawa handlowego, cywilnego. Pan Arkadiusz Stryja był m. in. szefem działu prawnego w Messenger Service Stolica S.A. w Warszawie (UPS Polska sp. z o.o.) oraz OCE Poland Ltd. sp. z o.o. (obecnie Canon Polska Sp. z o.o.). Jest autorem publikacji z zakresu ochrony danych i akredytywy bankowej. Uczestniczył również w licznych projektach inwestycyjnych. Pan Arkadiusz Stryja jest adwokatem i prowadzi Kancelarię Adwokacką Stryja & Wspólnicy.
Pan Arkadiusz Stryja nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pan Arkadiusz Stryja poinformował Zarząd Spółki, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ("ustawa o KRS").
2. Pani Paulina Wolnicka-Kawka, powołana na Członka Rady Nadzorczej w dniu 28 marca 2018 r.jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, następnie ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i jest wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Pani Paulina Wolnicka-Kawka przez kilka lat pełniła funkcję prawnika w Polskim Holdingu Obronnym Sp. z o.o. (dawniej Bumar Sp. z o.o.) zajmując się między innymi sprawami korporacyjnymi. Obecnie prowadzi Kancelarię Adwokacką Adwokat Paulina Wolnicka-Kawka. Pani Paulina Wolnicka-Kawka nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pani Paulina Wolnicka-Kawka poinformowała Zarząd Spółki, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS
3. .Pani Katarzyna Dziki, powołana na Członka Rady Nadzorczej w dniu 28 marca 2018 r.
ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach na kierunkach: filologia ekonomiczna i Public Relations, reklama, komunikacja wizerunkowa. Pani Katarzyna Dziki jest wspólnikiem w spółce pod firmą ICON GROUP Sp. z o.o. oraz Dyrektorem Marketingu w Kancelarii Stryja § Wspólnicy, zajmuje się działalnością marketingową.
Pani Katarzyna Dziki nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pani Katarzyna Dziki poinformowała Zarząd Spółki, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
4. Pan Mariusz Koper, powołany na Członka Rady Nadzorczej w dniu 12 kwietnia 2018 r., jest radcą prawnym - właścicielem Kancelarii Radcy Prawnego. Ekspert w zakresie prawa handlowego, gospodarczego, telekomunikacyjnego, cywilnego, energetycznego i konsumenckiego. Zdał z wyróżnieniem egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie w 2012 roku. Ukończył prawo na uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Urbanistykę i Gospodarkę Przestrzenną na Politechnice Warszawskiej. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz reprezentuje je w postępowaniach sądowych. Zajmuje się również m.in. prowadzeniem postępowań administracyjnych przed Prezesem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Uczestniczył w wielu procesach inwestycyjnych i transformacji spółek oraz zarządzał tymi procesami od strony managerskiej. Pełnił funkcję prezesa zarządu w spółce zajmującej się nieruchomościami, prokurenta w spółce energetycznej oraz członka rady nadzorczej w spółkach telekomunikacyjnych. Pan Mariusz Koper nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pan Mariusz Koper poinformował Zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS
5. .Pan Bernhard Friedl, powołany na Członka Rady Nadzorczej w dniu 12 kwietnia 2018 r., związany z międzynarodowym rynkiem telekomunikacyjnym od 15 lat. Doskonała znajomość technologii i środowiska IT nowoczesnych operatorów telekomunikacyjnych połączona z biznesową wiedzą przyczyniła się do jego licznych sukcesów na rynku telekomunikacyjnym. Początkowo karierę rozpoczynał w Stanach Zjednoczonych. Jako dyrektor w firmie konsultingowej WorldData inc. zrealizował projekty dla szeregu wiodących operatorów telekomunikacyjnych m.in. z Brazylii, Szwecji, Niemiec i Kanady. Pracując dla aTelo Inc. realizował kontrakty także z polskimi klientami, m.in. dla Telekomunikacji Polskiej S.A. Od 2003 r. karierę zawodową kontynuuje w Polsce, m.in. jako prezes zarządu e-Telko Sp. z o.o. oraz Tele-Polska Holding S.A. B. Friedl jest doskonałym negocjatorem - ma na swoim koncie kilkadziesiąt międzyoperatorskich kontraktów telekomunikacyjnych, które na przestrzeni ostatnich lat sprawiły, że e-Telko Sp. z o.o. stała się zauważalnym operatorem alternatywnym na rynku polskim. Ukończył studia licencjackie w Otto Friedrich University w Bamberg (Niemcy) w dziedzinie informatyki oraz studia MBA na George Washington University w Waszyngtonie (USA) w dziedzinie finansów międzynarodowych i inwestycji. Pan Bernhard Friedl nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pan Bernhard Friedl poinformował Zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Baltic Bridge SA
ISIN:PLARIEL00046
NIP:796-006-96-26
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa
Telefon:+48 22 1166666
www:www.wi.pl
Kalendarium raportów
2020-04-29Raport roczny
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BALTIC BRIDGE
2020-04-02 02-04-56
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649