Raport.

AWBUD SA (33/2018) Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku dla akcji AWBUD S.A.

Zarząd Spółki AWBUD S.A. ("Emitent") informuje, że z dniem 2 sierpnia 2018 r. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie ("DM BOŚ") przestał pełnić zadania animatora rynku dla akcji Emitenta, wskutek rozwiązania umowy o świadczenie usług Animatora Emitenta zawartej pomiędzy Emitentem a DM BOŚ w dniu 30 maja 2014 r. DM BOŚ pełnił zadania animatora rynku dla akcji Emitenta od dnia 16 czerwca 2014 r., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym numer 29/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AWBUD SA
ISIN:PLINSTL00011
NIP:712-015-76-18
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Reja 4 42-440 Ogrodzieniec
Telefon:+48 32 6715201
www:www.awbud.pl
Kalendarium raportów
2021-04-30Raport roczny
2021-05-31Raport za I kwartał
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce AWBUD
2021-04-17 19-04-08
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor