Raport.

AUXILIA SA (9/2018) Rozpoczęcie rozmów z Podmiotem z branży odszkodowań

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje iż w dniu 27 marca 2018 r. rozpoczęto wstępne rozmowy z podmiotem z branży odszkodowań ("Podmiot") w zakresie przeprowadzenia transakcji fuzji Emitenta z Podmiotem, przejęcia Podmiotu przez Emitenta, zawarcia aliansu strategicznego pomiędzy podmiotami lub dokonania transakcji o innej strukturze.
Powyższe rozmowy są efektem przeprowadzenia przez Zarząd Emitenta analizy branży odszkodowań oraz planowanych kierunków jej rozwoju, w wyniku czego wstępnie zdefiniowano obszary działalności Spółki i Podmiotu stwarzające potencjał na wykorzystanie występujących synergii kosztowych oraz przychodowych.
Na aktualnym etapie rozważane jest szerokie spektrum możliwych scenariuszy. Celem rozmów jest przeprowadzenie wspólnie z Podmiotem analizy dotyczącej wpływu poszczególnych scenariuszy na sytuację finansową, majątkową i gospodarczą Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta w długookresowej perspektywie oraz wybór najbardziej korzystnego z nich. Nie można również wykluczyć utrzymania dotychczasowej struktury właścicielskiej, lub niepodjęcia żadnych działań.
Zarząd Emitenta będzie informować o rozwoju prowadzonych rozmów w przypadku pojawienia nowych, istotnych ustaleń w powyższym zakresie.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Auxilia SA
ISIN:PLAXILA00018
NIP:8992553857
EKD: 69.10 działalność prawnicza
Adres: ul. Zaolziańska 4 53-334 Wrocław
Telefon:+48 71 7999760
www:www.auxilia.pl
Komentarze o spółce AUXILIA
2018-09-26 13:36:41
Anna
W styczniu 2018 firma miala dopuscic do obrotu kolejny pakiet akcji.Do dzis czekam.GPW ciagle wykrywa nowe nieprawidlowosci i wstrzymuje emisje.Brak jakiejkolwiek informacji ze strony Auxilia,dzwonie tam czesto i zawsze jestem splawiana.Skrajnie nieprofesjonalne podejscie rzutujace w mojej opinii dotkliwie na wizerunek firmy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649