Raport.

AUXILIA SA (8/2018) Sprzedaż wierzytelności Emitenta

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 06/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie podjęcia negocjacji w zakresie potencjalnej sprzedaży wierzytelności Emitenta niniejszym informuje, iż w dniu 27 marca 2018 r. Spółka dokonała sprzedaży wierzytelności, których łączna wstępnie szacowana wartość kształtowała się na poziomie ok. 1,10 mln zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych). Aktywa będące przedmiotem transakcji stanowią wybrane wierzytelności przyszłe Emitenta stanowiące wynagrodzenie ze spraw odszkodowawczych pozyskanych w ramach sprzedaży produktów Grupy.
W związku z pozytywnym wpływem powyższej transakcji na bieżącą sytuację finansową Spółki, Zarząd Emitenta informuje, iż nie wyklucza realizacji transakcji o podobnym charakterze w przyszłości. Wyżej opisana transakcja stanowi nowy, bezprecedensowy mechanizm monetyzacji produktów Grupy, który w efekcie przyczynić ma się do skrócenia cyklu konwersji gotówki, a także zwiększyć dostępność finansowania w zakresie pozyskiwania kolejnych wierzytelności na rynku odszkodowań.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Auxilia SA
ISIN:PLAXILA00018
NIP:8992553857
EKD: 69.10 działalność prawnicza
Adres: ul. Zaolziańska 4 53-334 Wrocław
Telefon:+48 71 7999760
www:www.auxilia.pl
Komentarze o spółce AUXILIA
2018-09-26 13:36:41
Anna
W styczniu 2018 firma miala dopuscic do obrotu kolejny pakiet akcji.Do dzis czekam.GPW ciagle wykrywa nowe nieprawidlowosci i wstrzymuje emisje.Brak jakiejkolwiek informacji ze strony Auxilia,dzwonie tam czesto i zawsze jestem splawiana.Skrajnie nieprofesjonalne podejscie rzutujace w mojej opinii dotkliwie na wizerunek firmy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649