Raport.

AUXILIA SA (6/2018) Podjęcie negocjacji w zakresie sprzedaży wierzytelności Emitenta

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje o rozpoczęciu w dniu 5 marca 2018 r. negocjacji z gronem potencjalnych nabywców w zakresie ustalenia warunków sprzedaży wierzytelności Spółki. Wierzytelności Spółki będące przedmiotem negocjacji stanowią planowane przychody Spółki z roszczeń odszkodowawczych, których Emitent dochodzi na rachunek klientów oraz na rachunek własny, we współpracy z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Auxilia S.A.
Celem podjętych negocjacji jest opracowanie nowego modelu monetyzacji wybranych roszczeń odszkodowawczych pozyskiwanych w ramach sprzedaży nowych produktów przez Emitenta, który pozwoli na skrócenie cyklu konwersji gotówki i w efekcie pozytywnie wpłynie na ogólną płynność finansową Spółki oraz całej Grupy Kapitałowej Emitenta, a także zwiększy dostępność finansowania w zakresie pozyskiwania kolejnych wierzytelności na rynku odszkodowań.
Łączna wstępnie oszacowana wartość wierzytelności Spółki stanowiących przedmiot negocjacji, w księgach rachunkowych Spółki według stanu na dzień publikacji raportu, wynosi 4.500.000 zł (słownie: słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych). Zarząd Emitenta szacuje, iż negocjacje w powyższym zakresie zakończą się najpóźniej w dniu 31 marca 2018 r., przy czym niewykluczone jest, iż ich zakończenie nastąpi wcześniej, bądź termin ulegnie przedłużeniu. O rozwoju i finalizacji podjętych rozmów Zarząd Emitenta poinformuje w odrębnych komunikatach.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Auxilia SA
ISIN:PLAXILA00018
NIP:8992553857
EKD: 69.10 działalność prawnicza
Adres: ul. Zaolziańska 4 53-334 Wrocław
Telefon:+48 71 7999760
www:www.auxilia.pl
Komentarze o spółce AUXILIA
2018-09-26 13:36:41
Anna
W styczniu 2018 firma miala dopuscic do obrotu kolejny pakiet akcji.Do dzis czekam.GPW ciagle wykrywa nowe nieprawidlowosci i wstrzymuje emisje.Brak jakiejkolwiek informacji ze strony Auxilia,dzwonie tam czesto i zawsze jestem splawiana.Skrajnie nieprofesjonalne podejscie rzutujace w mojej opinii dotkliwie na wizerunek firmy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649