Raport.

AUTO-SPA SA (21/2018) Zmiana w Statucie Emitenta / Change in the issuer's statute

Zarząd Auto-Spa S.A. (dalej „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 1 czerwca 2018 r w sprawie planowanych zmian w statucie emitenta informuje, że Spółka w dniu 1 sierpnia 2018 r otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS o dokonaniu wpisu zmiany nazwy Spółki. Nowa nazwa Spółki brzmi Fince Holding S.A.
Podstawa prawna / Legal basis:
§5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Auto-Spa SA
ISIN:PLAUTSP00014
NIP:1010004483
EKD: 96.09 pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Sycowska 44 51-319 Wrocław
Telefon:+48 71 3207138
www:www.auto-spa.eu
Komentarze o spółce Auto-Spa
2021-04-16 21-04-23
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor