Raport.

AUTO PARTNER SA (10/2021) Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za kwiecień 2021 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki AUTO PARTNER S.A. ("Spółka") informuje, że w wyniku agregacji danych za miesiąc kwiecień 2021 roku szacowane miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Auto Partner za ww. okres wyniosły 179 574 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku, w którym przychody wyniosły 112 554 tys. zł, stanowi wzrost sprzedaży Grupy o 59,54%.
Spółka szacuje, że w ujęciu narastającym za okres od stycznia do kwietnia br. przychody Grupy Auto Partner wyniosą 655 263 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku stanowi ich wzrost o 35,49%.
Tabelaryczne zestawienie informacji o przychodach Spółki i jej Grupy za wskazane okresy, tj. za miesiąc kwiecień 2021 roku oraz w rachunku narastającym za okres od stycznia do kwietnia 2021 roku, a także za okresy porównywalne wraz z wyłączeniami konsolidacyjnymi oraz informacje o ich zmianie zawarte zostały w pliku załączonym do niniejszego raportu.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Auto Partner SA
ISIN:PLATPRT00018
NIP:6340011017
EKD: 45.31 sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Adres: ul. Ekonomiczna 20 43-150 Bieruń
Telefon:+48 32 3251500
www:www.auto-partner.pl
Kalendarium raportów
2021-09-16Raport półroczny
2021-11-23Raport za III kwartał
Komentarze o spółce AUTO PARTNER
2021-09-16 17-09-56
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor