Raport.

AUTO PARTNER SA (32/2018) Informacja poufna - raport o miesięczny o wstępnych przychodach ze sprzedaży za wrzesień 2018 roku oraz informacja o jednorazowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki finansowe trzeciego kwartału 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki AUTO PARTNER S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku, podaje informację o szacowanych miesięcznych przychodach ze sprzedaży za miesiąc wrzesień 2018 roku, zgodnie z treścią zawartą w załączniku.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na wyniki finansowe za III kwartał 2018 r., które zostaną zaprezentowane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2018 r. będzie miała wpływ korekta przychodów ze sprzedaży dokonana w związku z niedoszacowaniem przychodów z umów lojalnościowych w poprzednich miesiącach. W związku z tym Zarząd szacuje, iż przychody za III kwartał 2018 r. jednorazowo zostaną powiększone o kwotę ok. 4,5 mln zł. Dla zapewnienia porównywalności danych prezentowane w załączeniu szacowane przychody ze sprzedaży za miesiąc wrzesień 2018 roku nie zawierają ww. korekty, natomiast jest ona uwzględniona w wartości przychodów w ujęciu narastającym za okres dziewięciu miesięcy.
Spółka zastrzega, że prezentowana powyżej wartość ma charakter szacunkowy i może jeszcze ulec zmianie. Ostateczna wartość zostanie przedstawiona w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2018 r., którego publikację Spółka zaplanowała na 29 listopada br.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  WRZESIEŃ 2017 WRZESIEŃ 2018 zmiana % WRZESIEŃ 2017
  NARASTAJĄCO
  WRZESIEŃ 2018
  NARASTAJĄCO zmiana %
  narastająco 08/2015
  Przychody ze sprzedaży Grupy
  Kapitałowej Auto Partner razem 75 500 95 501 26,49% 674 772 861 308 27,64%
  Przychody ze sprzedaży Spółki
  Auto Partner SA 75 503 95 948 674 793 861 865
  Przychody ze sprzedaży Spółek
  zależnych 19 909 13 087 124 070 127 043
  Wyłączenia konsolidacyjne 19 912 - 13 534 - 124 091 - 127 600 -
  tys. PLN tys. PLN


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Auto Partner SA
ISIN:PLATPRT00018
NIP:6340011017
EKD: 45.31 sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Adres: ul. Ekonomiczna 20 43-150 Bieruń
Telefon:+48 32 3251500
www:www.auto-partner.pl
Kalendarium raportów
2020-09-17Raport półroczny
2020-11-24Raport za III kwartał
Komentarze o spółce AUTO PARTNER
2020-07-11 10-07-24
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649