Raport.

ATREM SA (10/2019) Podjęcie przez Zarząd Atrem S.A. uchwał o wyrażeniu zgody na zbycie przez akcjonariuszy założycieli akcji imiennych serii A

Zarząd Atrem S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019, informuje, iż w dniu 15 marca 2019 r. podjął uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie przez akcjonariuszy założycieli akcji imiennych serii A., w związku z wnioskiem akcjonariuszy z dnia 12 lutego 2019 r.
Zgodnie z treścią uchwał, Zarząd Atrem S.A. wyraził zgodę na zbycie przez:
1. Pana Konrada Śniatałę - 3 604 838 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu,
2. Pana Marka Korytowskiego - 569 905 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu,
3. Panią Gabrielę Śniatała - 480 587 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu,
poprzez zapisanie się na sprzedaż akcji w ramach wezwania ogłoszonego w dniu 11 lutego 2019 r. przez spółkę Grupa Kapitałowa Immobile S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
Zgodnie z treścią Statutu spółki Atrem S.A., zbycie akcji imiennych serii A wymaga zgody Spółki udzielonej przez Zarząd. Uchwałę w tym zakresie Zarząd podejmuje w przypadku niewykonania prawa wykupu, na zasadach określonych w Statucie Atrem S.A.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Atrem SA
ISIN:PLATREM00017
NIP:777-24-28-084
EKD: 71.20 pozostałe badania i analizy techniczne
Adres: Złotniki ul. Czołgowa 4 62-002 Suchy Las
Telefon:+48 61 6406700
www:www.atrem.pl
gpwlink:atrem.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-16Raport za I kwartał
2019-08-29Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-05-16Raport za I kwartał
2019-08-29Raport półroczny
Komentarze o spółce ATREM
2019-03-24 00-03-07
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649