Raport.

ATM SA (18/2018) Wybór biegłego rewidenta

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że na podstawie § 15 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała w dniu dzisiejszym wyboru podmiotu do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych ATM S.A. za 2018 i 2019 rok. Wybranym podmiotem jest spółka KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, ogłoszoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod numerem 3546.
Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta na dwa lata. Emitent nie korzystał wcześniej z usług firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w zakresie przeglądów oraz badań sprawozdań finansowych.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi, jak również po przeprowadzeniu przez Zarząd Spółki postępowania zgodnie z "Polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych obowiązującej w ATM S.A" oraz był zgodny z rekomendacją Komitetu Audytu RN ATM S.A.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ATM SA
ISIN:PLATMSA00013
NIP:113-00-59-989
EKD: 72.60 pozostała działalność związana z informatyką
Adres: ul. Grochowska 21A 04-186 Warszawa
Telefon:+48 22 5156100
www:www.atm.com.pl
Kalendarium raportów
2019-09-02Raport półroczny
2019-11-19Raport za III kwartał
2019-09-02Raport półroczny
Komentarze o spółce ATM
2018-02-26 17:38:40
Art
czy firma dala zarzadowi, prezesowi rady i dyrmakowi opcje na akcje? czy akcje z tego powodu tak spadaja?
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649