Raport.

ATLANTIS SE (3/2019) Rezygnacja z pełnienia funkcji w zarządzie Emitenta.Resignation from function held in the Management Board of the Issuer.

Zarząd spółki Atlantis S.E. z siedzibą w Tallinnie niniejszym informuje, że w dniu 11.01.2019r ze skutkiem na koniec dnia 11.01.2019r złożyła rezygnację z przyczyn osobistych z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pani Anna Kajkowska .
Jednocześnie Emitent informuje, że posiedzenie Rady Nadzorczej , na którym powołany zostanie Zarząd spółki planowane jest na dzień 15.01.2019roku. a sytuacja powyższa nie wpłynie negatywnie na bieżącą działalność Spółki.
The Management Board of Atlantis SE headquatered in Tallinn, hereby informs that on January 11, 2019 (with effect at the end of the day) Ms Anna Kajkowska resigned from the function of the Chairman of the Management Board of the Company. The resignation was handed for presonal reasons.
At the same time, the Issuer informs that the Supervisory Board Meeting, at which the new Management Board will be appointed, is scheduled on January 15, 2019. Aforementioned situation will not affect the current Company activities in a negative manner.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Atlantis SA
ISIN:PLATLNT00016
NIP:522-000-07-43
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock
Telefon:+48 24 3673131
www:www.atlantis-sa.pl
Kalendarium raportów
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-09-27Raport półroczny
2019-10-30Raport roczny
2019-11-29Raport za I kwartał
Komentarze o spółce ATLANTIS
2017-12-15 09:44:10
fan patrowicza
patrowicz najbogatszy z listy 100 forbes
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649