Raport.

ATLANTIS SA (13/2018) Korekta raportu bieżącego Nr 13/2018 z dnia 02.03.2018r.

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku informuje, że w dniu 02.03.2018r. w treści raportu bieżącego informującego o zawarciu dwóch umów pożyczek gotówkowych, w wyniku pomyłki błędnie wskazano wysokość oprocentowania kwoty pożyczek .W treści raportu poinformowano, iż oprocentowanie zostało ustalone na poziomie równym WIBOR 6M w stosunku rocznym +2%. Prawidłowa wartość ustalonego oprocentowania wynosi WIBOR 6M w stosunku rocznym +0,2%. Pozostałe informacje w treści przekazanego raportu pozostają bez zmian.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Atlantis SA
ISIN:PLATLNT00016
NIP:522-000-07-43
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock
Telefon:+48 24 3673131
www:www.atlantis-sa.pl
Kalendarium raportów
2020-10-15Raport roczny
Komentarze o spółce ATLANTIS
2017-12-15 09:44:10
fan patrowicza
patrowicz najbogatszy z listy 100 forbes
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649