Raport.

ATLANTIS SA (12/2018) Opłacenie przez obligatariuszy Obligacji serii A i B Emitenta

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr 51/2017 oraz nr 52/2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie emisji przez Emitenta obligacji serii A oraz obligacji serii B, informuje, że subskrybenci obligacji Emitenta serii A oraz serii B dokonali należytych wpłat na poczet nabycia obligacji.
Emitent informuje, że subskrybent Obligacji serii A Emitenta dokonał wpłaty zgodnie z treścią Warunków Emisji w wysokości 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) oraz, że subskrybent Obligacji serii B Emitenta dokonał wpłaty zgodnie z treścią Warunków Emisji w wysokości 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych).
Zarząd Emitenta informuje, że dokonane wpłaty na poczet nabycia Obligacji serii A i B Emitenta zostały dokonane przez obligatariuszy w związku z ujawnieniem w księdze wieczystej nieruchomości zabezpieczającej Obligacje serii A i B (zabezpieczenie opisane w raportach bieżących nr 51/2017 oraz nr 52/2017 z dnia 29.12.2017r.) wzmianki o złożeniu przez Emitenta stosownych wniosków o wpisanie zabezpieczenia. Emitent wyjaśnia, że obligatariusze w związku z ujawnieniem stosownej wzmianki w księdze wieczystej nieruchomości zabezpieczającej przysługujące im świadczenia Emitenta wynikające z obligacji, postanowili dokonać wpłaty kwot tytułem nabycia obligacji serii A i B przed dokonaniem przez Sąd wpisu stosownego zabezpieczenia do księgi wieczystej nieruchomości.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Atlantis SA
ISIN:PLATLNT00016
NIP:522-000-07-43
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock
Telefon:+48 24 3673131
www:www.atlantis-sa.pl
Kalendarium raportów
2020-10-15Raport roczny
Komentarze o spółce ATLANTIS
2017-12-15 09:44:10
fan patrowicza
patrowicz najbogatszy z listy 100 forbes
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649