Raport.

ATHOS VENTURE CAPITAL SA (5/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 stycznia 2018 r. (uchwały tego Zgromadzenia zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem EBI nr 4/2018 z dnia 29.01.2018 r.) podjęło uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej:
- Pani Joanny Barbary Wiaderek,
- Pani Anny Trockiej,
- Pana Krystiana Andrzeja Fuja,
- Pana Piotra Łukasza Mikołajczyka.
Spółka dziękuje wyżej wymienionym osobom za dotychczasową współpracę.
Walne Zgromadzenie postanowiło o pozostawieniu w składzie Rady Nadzorczej:
- Pana Aleksandra Jakuba Szaleckiego oraz
- Pana Przemysława Jana Romanowicza.
Walne Zgromadzenie zdecydowało o powołaniu do składu Rady Nadzorczej:
- Pani prof. dr hab. n. med. Lidii Rudnickiej,
- Pani dr hab. n. med., prof. UMK Barbary Zegarskiej,
- Pana dr inż. Martina Daligi,
- Pana Jana Trzcińskiego.
W związku z powyższym aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:
- Pan Aleksander Jakub Szalecki,
- Pan Przemysław Jan Romanowicz,
- Pani prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka,
- Pani dr hab. n. med., prof. UMK Barbara Zegarska,
- Pan dr inż. Martin Daliga,
- Pan Jan Trzciński.
Informacja, o której mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO dotycząca nowych członków Rady Nadzorczej zostanie uzupełniona w najbliższym czasie.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Athos Venture Capital SA
ISIN:PLCDE0000010
NIP:8442350729
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Trębacka 4 00-074 Warszawa
Telefon:+48 56 4701240
www:www.cdesa.pl
Komentarze o spółce ATHOS VENTURE CAPI...
2019-03-24 03-03-43
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649