Raport.

ASM GROUP SA (14/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 7 czerwca 2018 roku

Działając na podstawie art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd ASM GROUP Spółka Akcyjna (dalej: "Emitent") przekazuje wykaz akcjonariuszy Emitenta posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2018 roku.
1.Adam Stańczak któremu przysługiwało 15.433.455 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 32,79% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 27,07% w ogólnej liczbie głosów.
2.Tatiana Pikula, której przysługiwało 15.428.616 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 32,78% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 27,06% w ogólnej liczbie głosów.
3.Marcin Skrzypiec, któremu przysługiwało 15.401.802 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 32,72% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 27,01% w ogólnej liczbie głosów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ASM Group SA
ISIN:PLASMGR00014
NIP:5252488185
EKD: 73.11 działalność agencji reklamowych
Adres: ul. Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa
Telefon:+48 22 8299461
www:www.asmgroup.pl
Kalendarium raportów
2019-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ASM GROUP
2019-10-14 02-10-31
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649