Raport.

ARRINERA SA (15/2018) Informacja dotycząca spółki zależnej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2018 z dnia 06-03-2018, Zarząd Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że powziął informację od spółki zależnej Arrinera Automotive Holding Ltd. o wstrzymaniu procesu pozyskania środków dla projektu Arrinera Electric Hypercar poprzez przeprowadzenie emisji Initial Coin Offering.
Decyzja została podjęta w związku z brakiem odpowiednich regulacji prawnych pozwalających na przeprowadzenie ICO oraz oczekiwaniem na wdrożenie regulacji związanych z emisją cyfrowych papierów wartościowych tzw. Securities Token Offering.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Arrinera SA
ISIN:PLABNET00019
NIP:5222971669
EKD: 70.10 działalnośc firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul Alfreda Nobla 9 lok. 1 03-930 Warszawa
Telefon:+48 22 7600433
www:www.arrinera.pl
Komentarze o spółce ARRINERA
2019-05-20 05-05-09
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649