Raport.

ARRINERA SA (3/2018) Zmiana stanu posiadania

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: "Emitent", (Spółka) informuje, że w dniu 7 marca 2018 roku Emitent powziął informację od ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Akcjonariusz"), który na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej działając w imieniu spółki ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie informuję, iż:
W wyniku transakcji na rynku publicznym NewConnect w dniu 28/02/2018, ERNE VENTURES nabył 51.200 akcji Arrinera S.A.
Przed transakcjami ERNE VENTURES posiadał 3.887.603 akcji stanowiących łącznie 74,76% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Arrinera S.A.
Po transakcjach ERNE VENTURES posiadał 3.938.803 akcji stanowiących łącznie 75,75% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Arrinera S.A.
Zawiadamiający informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego lub pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Arrinera S.A.
Nie istnieją podmioty zależne od ERNE VENTURES posiadające akcje Emitenta, ani nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie.
ERNE VENTURES nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Arrinera SA
ISIN:PLABNET00019
NIP:5222971669
EKD: 70.10 działalnośc firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul Alfreda Nobla 9 lok. 1 03-930 Warszawa
Telefon:+48 22 7600433
www:www.arrinera.pl
Komentarze o spółce ARRINERA
2020-04-02 08-04-22
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649