Raport.

ARCHICOM SA (37/2020) Informacja o zmianie Warunków Emisji Obligacji A1/2020, A2/2020, A3/2020, A4/2020

Zarząd ARCHICOM S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku informuje, że w dniu 30 lipca 2020 r. Spółka zawarła z SGB-BANK S.A. z siedzibą w Łodzi ("Bank") umowę konwersyjną zmieniającą Warunki Emisji Obligacji serii A1/2020, A2/2020, A3/2020 i A4/2020 ("Umowa") w zakresie zmiany ostatecznego terminu wykupu obligacji serii A1/2020 oraz A2/2020. Umowa wchodzi z życiem z dniem 31 lipca 2020 r.
Umowa została zawarta na skutek stwierdzenia w tekście Warunków Emisji Obligacji sprzeczności, będących wynikiem błędnego zapisu. W celu usunięcia wynikających z nich wątpliwości postanowiono unormować łączący Spółkę i Bank stosunek prawny w odniesieniu do wyemitowanych obligacji poprzez wprowadzenie poprawionych zapisów do Warunków Emisji Obligacji dotyczących terminów wykupów i okresów odsetkowych.
Aktualny ostateczny termin wykupu Obligacji:
A1/2020 - 31 grudnia 2022 r.
A2/2020 - 30 września 2022 r.
A3/2020 - 30 września 2022 r.
A4/2020 - 31 grudnia 2022 r.
Pozostałe Warunki Emisji Obligacji pozostają bez zmian.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Archicom SA
ISIN:PLARHCM00016
NIP:8982100870
EKD: 70.10 działalność deweloperska i architektoniczna
Adres: ul. Liskego 7 50-345 Wrocław
Telefon:+48 71 7858800
www:www.archicom.pl
Kalendarium raportów
2020-11-18Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ARCHICOM
2020-09-22 13-09-28
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649