Raport.

ARCHICOM SA (66/2018) Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii G Spółki

Zarząd Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 64/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. i 65/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. informuje, że w dniu 20 listopada 2018 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") wydał komunikat, w którym poinformował, że zgodnie z Decyzją KDPW nr 679/2018 z dnia 09 listopada 2018 r., w dniu 21 listopada 2018 r. nastąpi rejestracja 136.354 (stu trzydziestu sześciu tysięcy trzystu pięćdziesięciu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych kodem ISIN PLARHCM00016.
Podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Archicom SA
ISIN:PLARHCM00016
NIP:8982100870
EKD: 70.10 działalność deweloperska i architektoniczna
Adres: ul. Liskego 7 50-345 Wrocław
Telefon:+48 71 7858800
www:www.archicom.pl
Kalendarium raportów
2019-05-29Raport za I kwartał
2019-09-17Raport półroczny
2019-11-28Raport za III kwartał
2019-05-29Raport za I kwartał
2019-09-17Raport półroczny
Komentarze o spółce ARCHICOM
2019-05-20 04-05-50
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649