Raport.

ARCHICOM SA (57/2018) Zawarcie umów kredytu przez spółkę z Grupy Kapitałowej Archicom

Zarząd spółki ARCHICOM S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka z Grupy Archicom tj. Space Investment Strzegomska 3 Kamieńskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Kredytobiorca") zawarła z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") dwie umowy kredytowe w łącznej wysokości 58.213.000 zł na finansowanie i refinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą "Osiedle Forma" - etap 2 ("Inwestycja") z ostatecznym terminem spłaty w dniu 30 czerwca 2021 r. Oprocentowanie kredytu: stawka WIBOR 3M + marża Banku.
W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikającej z w/w umów Kredytobiorca zobowiązał się do ustanowienia w szczególności następujących zabezpieczeń:
1) hipoteka na nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu ul. A.J. Czartoryskiego do wysokości 87.319.500 zł,
2) zastawów finansowych i rejestrowych do najwyższej sumy zabezpieczenia 87.319.500 zł na rachunkach bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w Banku,
3) zastawów rejestrowych do wysokości 87.319.500 zł na udziałach Kredytobiorcy ustanawianych przez wspólników Kredytobiorcy,
4) zwrotny przelew autorskich praw majątkowych do projektu architektonicznego Inwestycji lub zastaw rejestrowy do wysokości 87.319.500 zł na przedsiębiorstwie Kredytobiorcy (zbiorze rzeczy i praw), z zastrzeżeniem, że wyboru dokonuje Kredytobiorca,
5) poręcznie Archicom S.A. do 10% budżetu inwestycji, tj. 7.089.100 zł, udzielone na okres do dnia 30 czerwca 2023 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Archicom SA
ISIN:PLARHCM00016
NIP:8982100870
EKD: 70.10 działalność deweloperska i architektoniczna
Adres: ul. Liskego 7 50-345 Wrocław
Telefon:+48 71 7858800
www:www.archicom.pl
Kalendarium raportów
2019-05-29Raport za I kwartał
2019-09-17Raport półroczny
2019-11-28Raport za III kwartał
2019-05-29Raport za I kwartał
2019-09-17Raport półroczny
Komentarze o spółce ARCHICOM
2019-05-20 19-05-42
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649