Raport.

APS ENERGIA SA (7/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. oraz projekty uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd APS Energia S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. (dalej odpowiednio ZWZ i Spółka) na dzień 22 czerwca 2018 r. na godzinę 09:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Strużańskiej 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, wzory pełnomocnictwa oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Załączniki:
• Ogłoszenie ZWZ APS Energia 22.06.2018
• Projekty uchwał ZWZ APS Energia SA 22.06.2018
• Wzór pełnomocnictwa na ZWZ APS Energia SA 22.06.2018
• Informacja o ogólnej liczbie akcji APS Energia SA i liczbie głosów
• Formularz - wykonywanie prawa głosu ZWZ APS Energia SA 22.06.2018
Proponowany porządek obrad ZWZ obejmuje m.in. podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:APS Energia SA
ISIN:PLAPSEN00011
NIP:1251178954
EKD: 27.90 produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
Adres: ul. Strużańska 14 05-126 Stanisławów Pierwszy
Telefon:+48 22 7620000
www:www.apsenergia.pl
Kalendarium raportów
2019-05-20Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-05-20Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
Komentarze o spółce APS ENERGIA
2019-05-20 04-05-27
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649