Raport.

APS ENERGIA SA (17/2017) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 3 kwartały 2017 roku

Zarząd APS Energia S.A. (Emitent) informuje, iż w związku z zakończeniem, w dniu 6 listopada 2017 roku, procesu konsolidacji danych finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 3 kwartały 2017 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych za ww. okres.
Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 3 kwartały 2017 roku, kształtują się następująco:
- za 3 kwartały 2017 roku:
przychody ze sprzedaży: 62,9 mln zł
zysk (strata) z działalności operacyjnej: (-4,3) mln zł
zysk (strata) netto: (-5,6) mln zł
- za 3 kwartały 2016 roku:
przychody ze sprzedaży: 42,2 mln zł
zysk (strata) z działalności operacyjnej: (-3,4) mln zł
zysk (strata) netto: (-3,8) mln zł
Mimo wzrostu przychodów ze sprzedaży Grupy (w porównaniu do okresu porównywalnego) za co odpowiadały przede wszystkim dynamiczny rozwój sprzedaży w nowych segmentach produktowych, na nowych rynkach geograficznych oraz wzrost udziału w krajowym rynku przemysłowych systemów zasilania gwarantowanego Grupa poniosła stratę zarówno na poziomie wyniku operacyjnego, jak i wyniku netto.
Emitent przypomina, że ostateczne wyniki finansowe za 3 kwartały 2017 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym, który zostanie opublikowany w dniu 13 listopada 2017 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:APS Energia SA
ISIN:PLAPSEN00011
NIP:1251178954
EKD: 27.90 produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
Adres: ul. Strużańska 14 05-126 Stanisławów Pierwszy
Telefon:+48 22 7620000
www:www.apsenergia.pl
Kalendarium raportów
2019-08-30Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-08-30Raport półroczny
Komentarze o spółce APS ENERGIA
2019-06-26 01-06-55
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649