Raport.

APLISENS SA (7/2021) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 r.

Zarząd APLISENS S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 4 maja 2021 r. podjął uchwałę o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia wypracowanego zysku netto za 2020 rok w kwocie 13.731.867,30 zł w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z następującym podziałem:
a) w kwocie 8.984.198,10 zł (65,43% zysku netto za rok 2020) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
b) w kwocie 4.747.669,20 zł (34,57% zysku netto za rok 2020) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,40 zł na jedną akcję.
W ocenie Zarządu, po przeanalizowaniu obecnej sytuacji finansowej Spółki, występujących ryzyk oraz planów na najbliższe kwartały, realizacja polityki dywidendowej za rok 2020 na poziomie 35% zysku netto jest zasadna i nie zagraża dalszej działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS.
Rekomendacja Zarządu będzie podlegała ocenie Rady Nadzorczej, a ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Aplisens SA
ISIN:PLAPLS000016
NIP:113-08-88-504
EKD: 26.51 produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
Adres: ul. Morelowa 7 03-192 Warszawa
Telefon:+48 22 8140777
www:www.aplisens.pl
Kalendarium raportów
2021-08-19Raport półroczny
2021-11-17Raport za III kwartał
Komentarze o spółce APLISENS
2021-06-24 01-06-57
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor