Raport.

APLISENS SA (17/2018) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Aplisens S.A. ("Spółka") informuje, iż obradujące w dniu 5 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") podjęło uchwałę nr 13b w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017 i terminów dywidendy.
Na mocy przedmiotowej uchwały ZWZ postanowiło, iż zysk netto Spółki za 2017 rok w kwocie 19.262.890,81 zł zostanie podzielony w następujący sposób:
a) w kwocie 15.233.226,81 zł przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
b) w kwocie 4.029.664,00 zł przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (tj. 0,32 zł na jedną akcję). Dywidendą objętych jest 12.592.700 akcji Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na 5 lipca 2018 r., a termin wypłaty dywidendy na 19 lipca 2018 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Aplisens SA
ISIN:PLAPLS000016
NIP:113-08-88-504
EKD: 26.51 produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
Adres: ul. Morelowa 7 03-192 Warszawa
Telefon:+48 22 8140777
www:www.aplisens.pl
Komentarze o spółce APLISENS
2020-02-25 21-02-07
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649