Raport.

APLISENS SA (3/2018) Zbycie akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

Zarząd APLISENS S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 stycznia 2018 r. Spółka dokonała zbycia 218.040 akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 43.608 zł, stanowiących 1,66 % jej kapitału zakładowego i upoważniających do 218.040 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, po cenie 5,49 zł za jedną akcję.
Zbycie nastąpiło w ramach realizacji "Programu Motywacyjnego na lata 2014 - 2016 dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A." stanowiącego załącznik do uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 30 maja 2017 r., w związku wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2016. Informacja o ustaleniu ceny nabycia akcji przez osoby uprawnione w ramach realizacji Programu Motywacyjnego została opublikowana w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2018 w dniu 2 stycznia 2018 r. Zbycie akcji, o których mowa na wstępie stanowi zakończenie realizacji "Programu Motywacyjnego na lata 2014 - 2016" w związku wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2016.
Przed dokonaniem zbycia ww. akcji Spółka posiadała 755.210 akcji własnych, stanowiących 5,75% kapitału zakładowego i upoważniających do 755.210 głosów stanowiących 5,75% głosów ogółem (raport bieżący nr 39/2017). Po zbyciu ww. akcji, Spółka posiada 537.170 akcji własnych, stanowiących 4,09% w kapitale zakładowym Spółki i upoważniających do 537.170 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym zgodnie z przepisami prawa, głosy z tych akcji nie są wykonywane.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Aplisens SA
ISIN:PLAPLS000016
NIP:113-08-88-504
EKD: 26.51 produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
Adres: ul. Morelowa 7 03-192 Warszawa
Telefon:+48 22 8140777
www:www.aplisens.pl
Komentarze o spółce APLISENS
2020-02-25 22-02-09
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649