Raport.

APATOR SA (51/2018) Nabycie akcji własnych

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Apator SA ("Emitent") informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 28 maja 2018 roku Emitent w dniach 30 lipca - 7 sierpnia 2018 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:
- w dniu 30 lipca 2018 roku 6000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 27,43 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0181% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0109% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 31 lipca 2018 roku 5000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 28,70 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0151% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0091% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 2 sierpnia 2018 roku 4000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 28,50 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0121% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0073% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 3 sierpnia 2018 roku 4000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 28,08 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0121% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0073% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 6 sierpnia 2018 roku 2000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 27,90 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0060% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0036% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 7 sierpnia 2018 roku 4000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 27,73 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0121% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0073% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
W dniu 1 sierpnia 2018 roku Emitent nie dokonywał transakcji.
Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.
W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 25000 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,0755% kapitału zakładowego i dające prawo do 25000 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0454% ogólnej liczby głosów.
Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 68000 akcji własnych dających 68000 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,2054% kapitału zakładowego i 0,1234% ogólnej liczby głosów na WZA.
W załączeniu Spółka przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 30 lipca - 7 sierpnia 2018 roku.
Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  DATA GODZINA CENA ILOŚĆ Udział w kapitale
  zakładowym
  Udział w
  głosach na WZA
  30 lipiec 2018 10:06:17 27,90 400 0,0012% 0,0007%
  30 lipiec 2018 13:12:57 27,20 12 0,0000% 0,0000%
  30 lipiec 2018 13:12:57 27,20 60 0,0002% 0,0001%
  30 lipiec 2018 13:14:00 27,20 100 0,0003% 0,0002%
  30 lipiec 2018 13:23:38 27,40 48 0,0001% 0,0001%
  30 lipiec 2018 13:31:15 27,40 50 0,0002% 0,0001%
  30 lipiec 2018 13:37:29 27,40 730 0,0022% 0,0013%
  30 lipiec 2018 14:01:16 27,40 600 0,0018% 0,0011%
  30 lipiec 2018 14:06:46 27,40 500 0,0015% 0,0009%
  30 lipiec 2018 14:51:00 27,30 500 0,0015% 0,0009%
  30 lipiec 2018 15:22:41 27,40 1000 0,0030% 0,0018%
  30 lipiec 2018 15:25:15 27,40 1000 0,0030% 0,0018%
  30 lipiec 2018 15:56:05 27,40 901 0,0027% 0,0016%
  30 lipiec 2018 16:29:23 27,90 45 0,0001% 0,0001%
  30 lipiec 2018 16:31:51 27,90 20 0,0001% 0,0000%
  30 lipiec 2018 16:33:46 27,90 34 0,0001% 0,0001%
  Razem 30.07.2018 27,43 6000 0,0181% 0,0109%
  31 lipiec 2018 10:33:20 28,30 27 0,0001% 0,0000%
  31 lipiec 2018 10:33:20 28,30 50 0,0002% 0,0001%
  31 lipiec 2018 10:33:20 28,30 423 0,0013% 0,0008%
  31 lipiec 2018 10:52:05 28,50 47 0,0001% 0,0001%
  31 lipiec 2018 10:52:05 28,50 453 0,0014% 0,0008%
  31 lipiec 2018 11:47:43 29,00 183 0,0006% 0,0003%
  31 lipiec 2018 11:47:43 29,00 22 0,0001% 0,0000%
  31 lipiec 2018 11:47:43 29,00 295 0,0009% 0,0005%
  31 lipiec 2018 12:45:28 28,70 120 0,0004% 0,0002%
  31 lipiec 2018 13:21:34 28,70 380 0,0011% 0,0007%
  31 lipiec 2018 13:47:03 28,50 163 0,0005% 0,0003%
  31 lipiec 2018 14:17:20 28,50 225 0,0007% 0,0004%
  31 lipiec 2018 14:43:16 28,50 112 0,0003% 0,0002%
  31 lipiec 2018 15:30:06 28,80 450 0,0014% 0,0008%
  31 lipiec 2018 15:30:06 28,80 50 0,0002% 0,0001%
  31 lipiec 2018 15:30:44 28,80 250 0,0008% 0,0005%
  31 lipiec 2018 15:30:44 28,80 250 0,0008% 0,0005%
  31 lipiec 2018 15:30:49 28,80 400 0,0012% 0,0007%
  31 lipiec 2018 15:30:49 28,80 100 0,0003% 0,0002%
  31 lipiec 2018 15:31:44 28,80 200 0,0006% 0,0004%
  31 lipiec 2018 15:31:44 28,80 650 0,0020% 0,0012%
  31 lipiec 2018 15:31:44 28,80 150 0,0005% 0,0003%
  Razem 31.07.2018 28,70 5000 0,0151% 0,0091%
  2 sierpień 2018 10:51:07 28,70 500 0,0015% 0,0009%
  2 sierpień 2018 10:51:07 28,70 500 0,0015% 0,0009%
  2 sierpień 2018 11:38:06 28,50 1000 0,0030% 0,0018%
  2 sierpień 2018 12:00:02 28,20 972 0,0029% 0,0018%
  2 sierpień 2018 12:47:47 28,20 28 0,0001% 0,0001%
  2 sierpień 2018 14:23:20 28,60 1000 0,0030% 0,0018%
  Razem 02.08.2018 28,50 4000 0,0121% 0,0073%


  3 sierpień 2018 10:53:47 28,30 1000 0,0030% 0,0018%
  3 sierpień 2018 11:47:31 28,10 1000 0,0030% 0,0018%
  3 sierpień 2018 12:56:27 28,00 1000 0,0030% 0,0018%
  3 sierpień 2018 13:51:50 27,90 1000 0,0030% 0,0018%
  Razem 03.08.2018 28,08 4000 0,0121% 0,0073%
  6 sierpień 2018 13:00:05 27,90 36 0,0001% 0,0001%
  6 sierpień 2018 13:01:27 27,90 964 0,0029% 0,0017%
  6 sierpień 2018 14:52:04 27,90 40 0,0001% 0,0001%
  6 sierpień 2018 14:52:04 27,90 75 0,0002% 0,0001%
  6 sierpień 2018 14:52:04 27,90 500 0,0015% 0,0009%
  6 sierpień 2018 14:59:48 27,90 195 0,0006% 0,0004%
  6 sierpień 2018 15:05:45 27,90 190 0,0006% 0,0003%
  Razem 06.08.2018 27,90 2000 0,0060% 0,0036%
  7 sierpień 2018 10:51:05 27,50 1000 0,0030% 0,0018%
  7 sierpień 2018 11:31:40 27,80 188 0,0006% 0,0003%
  7 sierpień 2018 11:32:00 27,80 812 0,0025% 0,0015%
  7 sierpień 2018 12:29:40 27,80 2000 0,0060% 0,0036%
  Razem 07.08.2018 27,73 4000 0,0121% 0,0073%
  Razem 30.07.-07.08.2018 28,04 25000 0,0755% 0,0454%
  25,54 68000 0,2054% 0,1234% Łącznie od początku skupu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Apator SA
ISIN:PLAPATR00018
NIP:879-016-68-96
EKD: 31.20 produkcja aparatury i urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych
Adres: ul. Gdańska 4a lok. C4 87-100 Toruń
Telefon:+48 56 6191271
www:www.apator.com
Kalendarium raportów
2021-11-17Raport za III kwartał
Komentarze o spółce APATOR
2021-09-24 23-09-23
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor