Raport.

APATOR SA (47/2018) Wstępne wyniki finansowe grupy Apator za I półrocze 2018 roku

Zarząd Apator SA ("Emitent") informuje, że w związku z zakończeniem wstępnego etapu agregacji danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości szacunkowych wyników finansowych grupy Apator za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.
Wstępne wyniki finansowe grupy Apator za I półrocze 2018 r. (obejmujące działalność kontynuowaną i zaniechaną) kształtują się następująco:
- przychody ze sprzedaży: 396,1 mln zł (za I H 2017 r.: 460,7 mln zł),
- zysk netto: 36,7 mln zł (za I H 2017 r.: 29,4 mln zł).
Emitent zdecydował o publikacji niniejszego raportu z uwagi na istotne (+25%) odchylenie skonsolidowanego wyniku netto za I półrocze 2018 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku.
Zarząd Emitenta zastrzega, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w toku prac audytorskich. Ostateczne wyniki finansowe za I półrocze 2018 r. zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 30 sierpnia 2018 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Apator SA
ISIN:PLAPATR00018
NIP:879-016-68-96
EKD: 31.20 produkcja aparatury i urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych
Adres: ul. Gdańska 4a lok. C4 87-100 Toruń
Telefon:+48 56 6191271
www:www.apator.com
Kalendarium raportów
2019-08-30Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-08-30Raport półroczny
Komentarze o spółce APATOR
2019-06-26 01-06-32
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649