Raport.

AMREST HOLDINGS SE (47/2018) Transakcje na akcjach własnych AmRest wykonane w ramach realizacji programu opcji menadżerskich

Podstawa prawna: Inne uregulowania
AmRest Holdings SE ("AmRest", "Spółka") informuje o transakcjach na akcjach własnych AmRest wykonanych w ramach realizacji programu opcji menadżerskich poza systemem obrotu między 25 lipca a 2 sierpnia 2018 roku. Łącznie dokonano nabycia 7 650 akcji stanowiących 0,0361% kapitału zakładowego Spółki. Szczegóły dotyczące transakcji znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Art. 5 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Transacciones con acciones propias llevadas a cabo por la Sociedad entre el 25 de julio y el 2 de agosto de 2018 en el marco de realización del
  plan de opciones sobre acciones para ejecutivos :

  fecha de
  realización
  de la
  transacción
  fecha de
  liquidación
  de la
  transacción
  compra/
  venta
  cantidad
  de
  acciones
  vendidas/
  compradas
  precio de
  venta /
  compra de
  las acciones
  [PLN]
  valor
  nominal de
  las
  acciones
  [EUR]
  cantidad
  de
  opciones
  ejercidas
  precio del
  ejercicio
  de las
  opciones
  cantida
  d de
  votos
  en la
  JGA
  % del
  capital
  social de
  la
  Sociedad
  cantidad
  de
  acciones
  tras la
  operación
  cantidad de
  votos en la
  JGA tras la
  transacción
  % sobre
  el total
  de votos
  de la
  Sociedad
  25.07.2018 27.07.2018 C 1 500 463,62 0,01 n/a n/a 1 500 0,0071% 95 048 95 048 0,4480%
  26.07.2018 30.07.2018 C 1 650 457,00 0,01 n/a n/a 1 650 0,0078% 96 698 96 698 0,4558%
  30.07.2018 01.08.2018 C 1 300 432,00 0,01 n/a n/a 1 300 0,0061% 97 998 97 998 0,4620%
  31.07.2018 02.08.2018 C 1 600 431,41 0,01 n/a n/a 1 600 0,0075% 99 598 99 598 0,4695%
  01.08.2018 03.08.2018 C 1 400 439,04 0,01 n/a n/a 1 400 0,0066% 100 998 100 998 0,4761%
  02.08.2018 06.08.2018 C 200 449,00 0,01 n/a n/a 200 0,0009% 101 198 101 198 0,4770%
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Transactions o n own shares executed by AmRest between July 25 th and August 2nd, 2018 concluded for the purpose of executing the stock
  option plan :
  Conclusion
  date
  Settlement
  date
  purchase
  /disposal
  Number of
  purchased
  /disposed
  shares
  Purchase/
  Disposal
  price
  per
  share
  Nominal
  value per
  share
  [EUR]
  Number of
  exercised
  options
  Exercise
  price of
  option
  number
  of votes
  at AGM
  % of the
  share
  capital of
  the
  Company
  total
  number of
  shares
  after the
  transaction
  total
  number of
  votes after
  the
  transaction
  % of the
  share
  capital of
  the
  Company
  25.07.2018 27.07.2018 P 1 500 463 .62 0.01 n/a n/a 1 500 0.0071% 95 048 95 048 0.4480%
  26.07.2018 30.07.2018 P 1 650 457 .00 0.01 n/a n/a 1 650 0.0078% 96 698 96 698 0.4558%
  30.07.2018 01.08.2018 P 1 300 432 .00 0.01 n/a n/a 1 300 0.0061% 97 998 97 998 0.4620%
  31.07.2018 02.08.2018 P 1 600 431 .41 0.01 n/a n/a 1 600 0.0075% 99 598 99 598 0.4695%
  01.08.2018 03.08.2018 P 1 400 439 .04 0.01 n/a n/a 1 400 0.0066% 100 998 100 998 0.4761%
  02.08.2018 06.08.2018 P 200 449 .00 0.01 n/a n/a 200 0.0009% 101 198 101 198 0.4770%
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Transakcje na akcj ach własnych dokonane przez Spółkę między 25 lipca a 2 sierpnia 201 8 roku na potrzeby realizacji
  programu opcji menadżerskich :
  data
  zawarcia
  transakcji
  data
  rozliczenia
  transakcji
  Nabycie/
  zbycie
  ilość
  nabytych/
  zbytych
  akcji
  cena
  nabycia/
  zbycia akcji
  [PLN]
  Wartość
  nominalna
  akcji [EUR]
  ilość
  wykonanych
  opcji
  cena
  wykonania
  opcji
  ilość
  głosów
  na WZA
  Spółki
  % kapitału
  zakłado -
  wego
  Spółki
  ilość akcji
  po
  dokonaniu
  transakcji
  ilość
  głosów na
  WZA
  Spółki po
  transakcji
  % ogólnej
  liczby
  głosów w
  Spółce
  25.07.2018 27.07.2018 N 1 500 463,62 0,01 nd. nd. 1 500 0,0071% 95 048 95 048 0,4480%
  26.07.2018 30.07.2018 N 1 650 457,00 0,01 nd. nd. 1 650 0,0078% 96 698 96 698 0,4558%
  30.07.2018 01.08.2018 N 1 300 432,00 0,01 nd. nd. 1 300 0,0061% 97 998 97 998 0,4620%
  31.07.2018 02.08.2018 N 1 600 431,41 0,01 nd. nd. 1 600 0,0075% 99 598 99 598 0,4695%
  01.08.2018 03.08.2018 N 1 400 439,04 0,01 nd. nd. 1 400 0,0066% 100 998 100 998 0,4761%
  02.08.2018 06.08.2018 N 200 449,00 0,01 nd. nd. 200 0,0009% 101 198 101 198 0,4770%
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AmRest Holdings SE
ISIN:NL0000474351
NIP:8095.77.914
EKD: 74.84 pozostała działalność komercyjna
Adres: pl. Grunwaldzki 25-27 50-365 Wrocław
Telefon:+48 71 3861000
www:www.amrest.eu
Komentarze o spółce AMREST HOLDINGS SE
2021-09-24 23-09-31
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor