Raport.

AMREST HOLDINGS SE (26/2018) Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich

Podstawa prawna: Inne uregulowania
AmRest Holdings SE ("AmRest", "Spółka") informuje o transakcjach zbycia akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich zawartych poza systemem obrotu między 17 a 21 maja 2018 roku. Łącznie dokonano zbycia 1 381 akcji AmRest stanowiących 0,0065% kapitału zakładowego Spółki. Szczegóły dotyczące transakcji znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Art. 5 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Sale transactions of own shares to entitled participants of the stock options plan executed by the Company
  between May 17th and May 21st, 2018:
  Conclusion
  date
  Settlement
  date
  Number
  of
  disposed
  shares
  Disposal
  price
  per
  share
  Nominal
  value
  per
  share
  [EUR]
  Number
  of
  exercised
  options
  Exercise
  price of
  option
  number
  of votes
  at AGM
  % of the
  share
  capital of
  the
  Company
  total
  number of
  shares
  after the
  transaction
  total
  number of
  votes after
  the
  transaction
  % of the
  share
  capital of
  the
  Company
  17.05.2018 17.05.2018 26 0.00 0.01 40 130 .90 166 0.0008% 102 048 102 048 0.4810% 140 130 .9 0.01 140 130 .90
  18.05.2018 18.05.2018 151 0.00 0.01 160 130 .90 151 0.0007% 101 897 101 897 0.4803% 80 223.5 0
  21.05.2018 21.05.2018 1 064 0.00 0.01
  80 70.00
  1 064 0.0050% 100 833 100 833 0.4753%
  600 78. 00
  200 81.0 0
  140 81.82
  240 130 .90
  260 223.5 0

  * The shares were transferred free of charge as a result of exercising options in accordance with a net settlement method des cribed in p. 7.1 a) of Employee Stock Option Plan
  Rules adopted by resolution no 3/11/2014 of the Supervisory Board of AmRest Holdings SE of November 20th. 2014


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Transakcje zbycia akcj i własnych dokonane przez Spółkę między 17 maja a 21 maja 201 8 roku w ramach wykonania
  programu opcji menadżerskich :

  data
  zawarcia
  transakcji
  data
  rozliczenia
  transakcji
  ilość
  zbytych
  akcji
  cena
  zbycia
  akcji
  [PLN]
  Wartość
  nominalna
  akcji
  [EUR]
  ilość
  wykonanych
  opcji
  cena
  wykonania
  opcji
  ilość
  głosów
  na WZA
  Spółki
  % kapitału
  zakładowego
  Spółki
  ilość akcji
  po
  dokonaniu
  transakcji
  ilość
  głosów
  na WZA
  Spółki po
  transakcji
  % ogólnej
  liczby
  głosów w
  Spółce
  17.05.2018 17.05.2018 26 0,00 0,01 40 130 ,90 166 0,0008% 102 048 102 048 0,4810% 140 130 ,9 0,01 140 130 ,90
  18.05.2018 18.05.2018 151 0,00 0,01 160 130 ,90 151 0,0007% 101 897 101 897 0,4803% 80 223,5 0
  21.05.2018 21.05.2018 1 064 0,00 0,01
  80 70,00
  1 064 0,0050% 100 833 100 833 0,4753%
  600 78,00
  200 81,0 0
  140 81,82
  240 130 ,90
  260 223,5 0

  * realizacja opcji rozliczona netto zgodnie z metodą opisaną w pkt , 7,1 a) Regulaminu Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych przyjęteg o uchwałą nr 3/11/2014 Rady Nadzorczej
  AmRest Holdi ngs SE z dnia 20 listopada 2014 roku ,


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AmRest Holdings SE
ISIN:NL0000474351
NIP:8095.77.914
EKD: 74.84 pozostała działalność komercyjna
Adres: pl. Grunwaldzki 25-27 50-365 Wrocław
Telefon:+48 71 3861000
www:www.amrest.eu
Komentarze o spółce AMREST HOLDINGS SE
2019-03-25 20-03-32
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649