Raport.

AMREST HOLDINGS SE (281/2017) Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich

Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest", "Spółka") informuje o zawarciu w dniu 6 grudnia 2017 roku transakcji nabycia 2 895 szt. akcji własnych, w celu zbycia uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie ww. transakcji nastąpi w dniu 8 grudnia 2017roku.
Skup akcji własnych następuje w oparciu o uchwałę nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2015 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki.
Szczegółowe informacje dot. skupionych akcji:
1) Średnia cena nabycia akcji 363,11 PLN,
2) Wartość nominalna każdej akcji to EUR 0,01,
3) Nabyte akcje stanowią łącznie 0,0136% kapitału zakładowego Spółki czyli 2 895 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
4) AmRest jest w posiadaniu łącznie 131 477 akcji czyli 131 477 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,6198% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AmRest Holdings SE
ISIN:NL0000474351
NIP:8095.77.914
EKD: 74.84 pozostała działalność komercyjna
Adres: pl. Grunwaldzki 25-27 50-365 Wrocław
Telefon:+48 71 3861000
www:www.amrest.eu
Komentarze o spółce AMREST HOLDINGS SE
2019-04-22 14-04-52
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649