Raport.

AMICA WRONKI SA (35/2018) Podsumowanie oferty zakupu akcji "Amica S.A."

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Raport bieżący 35-2018

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Raport bieżący nr 3 5/2018

  Tytuł: Podsumowanie ofert y zakupu akcji „Amica S.A.”

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

  Zarząd „Amica S.A.” z siedzibą we Wronkach ( „Spółka”) , w nawiązaniu do treści
  Raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 28 wrześn ia 2018 r. dotyczącego publikacji oferty zakupu
  nie więcej niż 250.000 zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela, oznaczony ch
  przez KDPW kodem ISIN PLAMICA00010 („Oferta”), informuj e o wynikach
  przeprowadzonego skupu akcji własnych.
  W odpowiedzi na Ofertę, akcjonariusze Spółki złożyli 183 (słownie: sto osiemdziesiąt trzy)
  ważne oferty sprzedaży akcji, które dotyczyły łącznie 1.287.419 (słownie: jednego milion a
  dwustu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu dziewiętnastu ) akcji Spółki.
  W związku z powyższym, ś rednia stopa alokacji wyniosła 19,42% (słownie: dziewiętnaście
  L F]WHUG]LH ci dwie setne procenta) . Średnia stopa redukcji wyniosła 80,58% (słownie:
  osiemdziesiąt i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) .
  Transakcje zakupu akcji Spółki zostaną zawarte i rozliczone w dniu 18 października 2018 r.
  W związku z Ofertą, Spółka nabędzie 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji
  własnych , za łączną cenę 30.000.000 zł (słownie: trzydziestu milionów złotych) .
  *****


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AMICA Wronki SA
ISIN:PLAMICA00010
NIP:763-000-34-98
EKD: 27.51 produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
Adres: ul. Mickiewicza 52 64-510 Wronki
Telefon:+48 67 2546111
www:www.amica.com.pl
gpwlink:amica.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce AMICA WRONKI
2019-04-20 15-04-14
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649