Raport.

ALUMETAL SA (18/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. informuje, iż zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku.
Pierwotny termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe podany raportem bieżącym nr 16/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku został określony na 22 sierpnia 2018 roku.
Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe został określony na 21 sierpnia 2018 roku.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Alumetal SA
ISIN:PLALMTL00023
NIP:5492040001
EKD: 70.10 działalność firm centralnych (head office) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul. Kościuszki 111 32-650 Kęty
Telefon:+48 33 4707100
www:www.alumetal.pl
Kalendarium raportów
2020-03-23Raport roczny
2020-05-14Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-30Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ALUMETAL
2018-01-09 13:47:05
dsdsada
spólka jak spólka a stronka jak stronka
2018-01-09 13:47:11
dsdsada
pierwszy
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649