Raport.

ALTA SA (24/2018) Aneks do umowy na wyłączność prowadzenia negocjacji w sprawie sprzedaży wierzytelności Modena

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2018 z dn 28.06.2018r. w sprawie negocjacji dotyczących sprzedaży wierzytelności Modena,
Zarząd ALTA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 7.08.2018r. Strony prowadzące negocjacje tj. ALTA S.A. i podmiot branży finansowej doradczej, zawarły Aneks do umowy o wyłączność prowadzenia rozmów dotyczących nabycia ww wierzytelności.
Strony postanowiły, że okres wyłączności udzielonej przez ALTA S.A. zostanie wydłużony do dnia 24.08.2018r.
Strony podtrzymują swoje zobowiązanie do dalszego prowadzenia w dobrej wierze negocjacji w zakresie sprzedaży wierzytelności Spółki a przedłużenie okresu negocjacji ma charakter techniczny.

Wierzytelność Spółki Modena Park wobec ALTA S.A. stanowi drugą część ceny za nieruchomość położoną w Poznaniu, objętą̨ projektem Modena Park, w wysokości ok 29 mln zł (kapitał wraz z odsetkami). Całość przedmiotowej należności została objęta odpisem aktualizującym w 2011r.
Transakcja sprzedaży w/w nieruchomości o wartości 65 mln zł nastąpiła 30.04.2008r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Alta SA
ISIN:PLTRNSU00013
NIP:527-010-29-48
EKD: 74.15 działalność holdingów
Adres: ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa
Telefon:+48 22 2508840
www:www.altasa.pl
Kalendarium raportów
2021-09-29Raport półroczny
2021-11-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ALTA
2021-09-25 00-09-20
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor