Raport.

ALTA SA (23/2018) Informacja o zmianie adresu siedziby Emitenta

Zarząd ALTA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dniem 1 sierpnia 2018r. ulega zmianie adres siedziby Emitenta.
Nowy adres siedziby Emitenta: ul. Emilii Plater 18, 00-688 Warszawa
Dotychczasowy adres siedziby Emitenta: ul. Bonifraterska 18, 00-203 Warszawa
Dokumenty związane ze zmianą adresu siedziby Spółki zostaną złożone w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w terminie wymaganym stosownymi przepisami.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 10) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Alta SA
ISIN:PLTRNSU00013
NIP:527-010-29-48
EKD: 74.15 działalność holdingów
Adres: ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa
Telefon:+48 22 2508840
www:www.altasa.pl
Kalendarium raportów
2021-08-26Raport półroczny
2021-11-25Raport za III kwartał
2021-08-26Raport półroczny
2021-11-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ALTA
2021-08-04 22-08-59
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor