Raport.

UHY ECA SA (29/2018) Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdania finansowego ALTA S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd UHY ECA S. A. (dalej również: "Emitent") informuje o wyborze przez ALTA S.A. (dalej również: "Spółka") z siedzibą w Warszawie spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie, tj. spółki należącej do Grupy Kapitałowej UHY ECA do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego śródrocznego za I półrocze 2018 r. oraz przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego rocznego Spółki za 2018 r.
Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż ALTA S.A. to podmiot z rynku kapitałowego, notowany na GPW, a pozyskanie tego klienta na usługi rewizji finansowej stanowi realizację założeń rozwoju.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Alta SA
ISIN:PLTRNSU00013
NIP:527-010-29-48
EKD: 74.15 działalność holdingów
Adres: ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa
Telefon:+48 22 2508840
www:www.altasa.pl
Kalendarium raportów
2021-09-29Raport półroczny
2021-11-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ALTA
2021-09-23 23-09-13
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor